Aannamebeleid

Aannamebeleid

Om ervoor te zorgen dat Bar-end nu en in de toekomst blijft werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Aanname procedure

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur en/of de technische commissie;
  • De vrijwilliger wordt tijdens dit gesprek geattendeerd op o.a. de gedragsregels, de huisregels en informatie over de vertrouwenspersonen welke gepubliceerd zijn op onze website;
  • Er wordt een VOG aangevraagd voor:
    • Trainers;
    • Voor- en achter rijders;
  • Ondertekening contract incl. gedragsregels;

In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.