Coördinator/Commissie Vrijwilligerszaken

Coördinator/Commissie Vrijwilligerszaken

Vacant (meld je hier aan)

Doelstelling

De Coördinator/Commissie vrijwilligerszaken is verantwoordelijk voor het werven en behouden van vrijwilligers zowel binnen als buiten de vereniging ter ondersteuning van vereniging.

Samenstelling

De Commissie Vrijwilligerszaken bestaat uit een Coördinator en bij voorkeur één extra medewerker. De Commissie verdeelt onderling hun taken en verantwoordelijkheden. Zij bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De Coördinator leidt de Commissie en vertegenwoordigt de commissie richting het bestuur.

Taakomschrijving Vrijwilligerscoördinator/-commissie
Is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de algemene organisatie van het vrijwilligers beleid en ondersteunt hiermee het Bestuur.

Hoofdtaak

Het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilliger in de vereniging.

 • is de eerst verantwoordelijke voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid);
 • adviseert het bestuur en de commissies over het vrijwilligersbeleid;
 • is aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk (bestuur en leden);
 • coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers en de begeleiding en deskundigheidsbevordering van bestaand kader;
 • stelt taak- en functieomschrijvingen op en evalueert deze jaarlijks;
 • brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart;
 • maakt een ‘vrijwilligersplanning’ waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte van de vereniging staat beschreven en maatregelen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien;
 • behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, onkostenvergoeding, verzekering en dergelijke;
 • is verantwoordelijk voor “het lief en leed” binnen de vereniging, bijvoorbeeld een bloemetje bij ziekte, een verjaardagskaartje, etc.;
 • stimuleert dat bij de taakinvulling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, motieven en mogelijkheden van de vrijwilligers;
 • draagt er zorg voor dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt met vrijwilligers over de werkzaamheden en de wijze waarop en de condities waaronder deze worden uitgevoerd en stimuleert dat deze afspraken zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd.
 • Voorziet i.s.m. de communicatie commissie de website van vrijwilligersinfo

Kerncompetenties

 • sterk in motiveren;
 • effectief communiceren;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • planmatig denken en werken;
 • coördineren;