Sponsorcommissie

Sponsorcommissie

DOELSTELLING
De sponsorcommissie draagt aan de hand van het beleidsplan Sponsoring & Communicatie zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van het sponsorbeleid. Voert een actief sponsorbeleid met als doelstelling het behoud van het huidige sponsorbestand en tevens het verder uitbouwen van het sponsorbestand met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen Bar End.

Samenstelling

De Sponsorcommissie bestaat uit een Coördinator en ten minste 2 andere medewerkers. De Commissie verdeelt onderling hun taken en verantwoordelijkheden. Zij bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De Coördinator leidt de Commissie en vertegenwoordigt de commissie bij het verenigingsbestuur.

Verantwoordelijkheden

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de realisatie, instandhouding en uitbreiding van het bestand en netwerk van sponsoren om zodoende gelden bijeen te brengen ter ondersteuning van de begroting en financiering van nieuwe clubinitiatieven.

Taakomschrijving

De Sponsorcommissie heeft als taken:

 • Zorgt voor het opstellen en vormgeven van sponsorbeleid en jaarplanning voor de korte en lange termijn;
 • Zorgt voor het opstellen van verschillende sponsorpakketten, waarmee nieuwe sponsoren geworven kunnen worden;
 • Legt contacten met potentiële sponsoren
 • Bouwt en onderhoudt sponsornetwerk.
 • Sluit contracten met nieuwe sponsoren.
 • Verlengt tijdig bestaande sponsorcontracten. Sponsorcontracten worden getekend door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur.
 • Verzorgt in samenwerking met de PR & Communicatie commissie de communicatie naar sponsoren.
 • Draagt, in samenwerking met het communicatieplatform, zorg voor plaatsing van sponsoruitingen op de website.
 • Organiseert sponsoractiviteiten.
 • Draagt zorg voor een juiste registratie van de sponsorcontracten en archiveert (via de secretaris van de vereniging) een kopie van de sponsorcontracten.
 • Werkt nauw samen met de PR & Communicatie commissie

Rollen binnen Sponsorcommissie

 1. Coördinator Sponsorcommissie

  Vacant (meld je hier aan)

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het sponsorbeleid. Verder:

 • leidt de sponsorcommissie en coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
 • vertegenwoordigt de sponsorcommissie bij het verenigingsbestuur en zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;
 • stelt in samenwerking met het bestuurd het sponsorbeleid op;
 • stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering;
 • coördineert en evalueert het algeheel sponsorbeleid;
 • zit de vergaderingen van de commissie voor;
 • promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;
 • behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging;
 • behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor;
 • legt en onderhoudt contact met (potentiele) sponsoren;
 • doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;
 • werkt nauw samen met de coördinator van de PR & Communicatie commissie

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig;
 • Commerciële instelling;
 • Representatief;
 • Planmatig en beleidsmatig denken en werken;
 • Aanpakker;
 • Coördinerend en delegerend vermogen.
 1. Medewerker Sponsoring (2x)

  Vacant (meld je hier aan)

Hoofdtaken;

De medewerker sponsoring staat de coördinator bij het met opstellen en uitvoeren van het sponsorplan.

 • promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;
 • behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging;
 • behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor;
 • legt en onderhoudt contact met (potentiele) sponsoren.

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig;
 • Commerciële instelling;
 • Representatief;
 • Aanpakker;