PR & Communicatiecommissie

PR & Communicatiecommissie

Doelstelling

De PR & Communicatiecommissie draagt aan de hand van het beleidsplan Sponsoring & Communicatie zorg voor het opzetten en in stand houden van gestructureerde communicatie naar alle belanghebbenden, zodat de vereniging op een positieve manier wordt gepresenteerd richting bestaande- en potentiële leden en sponsoren, maar ook binnen de gemeente en overige stakeholders van de vereniging.

Verantwoordelijkheden

De PR & Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van een actuele, informatieve en creatieve website en social media accounts, maar ook nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. Zij verzorgt de eindredactie van de informatie, waarbij de auteur verantwoordelijk blijft voor de inhoud. Hierbij wordt ook gelet op zaken als privacy en ‘goede’ zeden. Het bestuur van de vereniging is eindverantwoordelijk voor hetgeen wordt gepubliceerd.

Samenstelling

De PR & Communicatiecommissie bestaat uit een Coördinator en ten minste 2-3 andere medewerkers. De Commissie verdeelt onderling hun taken en verantwoordelijkheden. Zij bepalen gezamenlijk de overlegfrequentie. De Coördinator leidt de Commissie en vertegenwoordigt de commissie bij het verenigingsbestuur.

Taakomschrijving

De PR & Communicatiecommissie heeft als taken:

 • Zorgt voor het opstellen en vormgeven van PR-beleid en jaarplanning voor de korte en lange termijn;
 • Beheert Sociale media-activiteiten inzake de vereniging en onderhoudt deze;
 • Actualiseren en onderhoudt de lay-out van de website;
 • Is verantwoordelijk voor (bewaken van) huisstijl van de vereniging in alle uitingen van de vereniging;
 • Verzorgt alle externe communicatie over de vereniging;
 • legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media);
 • Ontwikkelt en implementeert nieuwe PR-uitingen;
 • Draagt zorg voor een stabiele technische omgeving en optimale functionaliteit van de verenigingswebsite;
 • Biedt technische ondersteuning bij het plaatsen van berichten, teksten en beeld op de website;
 • Stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij;
 • Stimuleert de alle partijen (leden, sponsoren, commissies/bestuur) om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij.
 • Nodigt alle partijen tijdig uit om kopij te leveren voor de nieuwsbrief en verspreidt actuele of spoedeisende berichten via de nieuwsflits of een nieuwsbericht op de website.
 • Werkt nauw samen met de Sponsorcommissie 

Rollen binnen PR & Communicatiecommissie

 1. Coördinator PR & Communicatiecommissie

  Vacant (meld je hier aan)

Hoofdtaak

Verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid. Verder:

 • leidt de commissie en coördineert de taakverdeling binnen de commissie;
 • vertegenwoordigt de commissie bij het verenigingsbestuur en zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;
 • werkt nauw samen met de coördinator van de Sponsorcommissie
 • stelt in samenwerking met het bestuurd het in- en extern PR en communicatiebeleid op;
 • coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid;
 • zit de vergaderingen van de commissie voor;
 • promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;
 • legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media);
 • doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de verenigingssecretaris;

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig;
 • Representatief;
 • Planmatig en beleidsmatig denken en werken;
 • (Bij voorkeur) ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie;
 • Aanpakker;
 • Coördinerend en delegerend vermogen.
 1. Redacteur Nieuwsbrief

  Vacant (meld je hier aan)

Hoofdtaken;

 • De redacteur van de nieuwsbrief is verantwoordelijk voor het opstellen en publiceren/versturen van de nieuwsbrieven.
 • De redacteur stimuleert het bestuur, de verschillende commissies, leden, maar ook de sponsoren om content aan te leveren voor de nieuwsbrief.
 • De redacteur redigeert de informatie die wordt aangeleverd. Het publiceren/versturen van nieuwe de nieuwsbrieven gebeurt in principe na overleg met de leden van de Communicatiecommissie.

Kerncompetenties

 • Communicatief vaardig;
 • Goede ‘pen’
 • Planmatig denken en werken;
 • (Bij voorkeur) ervaring en deskundigheid op het gebied van PR en communicatie;
 • Aanpakker
 1. Webmaster (ingevuld)

Hoofdtaken;

 • De webmaster of evt. plaatsvervanger, publiceert op de website de informatie die wordt aangeleverd . Het plaatsen van nieuwe artikelen gebeurt in principe na overleg met de leden van de Communicatiecommissie.
 • De webmaster is verantwoordelijk voor het beheer en correct functioneren van de website en is contactpersoon met de eventuele externe ontwerper en technisch beheerder van de website over wijzigingen, aanpassingen en technische problemen.
 1. Beheerder en Redacteur Social Media Accounts (ingevuld)

Hoofdtaken;

 • De beheerder/redacteur publiceert op de website de informatie die wordt aangeleverd . Het plaatsen van nieuwe artikelen gebeurt in principe na overleg met de leden van de Communicatiecommissie.
 • De beheerder/redacteur verzamelt reacties van leden en derden op posts van de vereniging op de social media accounts en geeft hierop een reactie uit naam van de vereniging. Het plaatsen van een reactie gebeurt in principe in overleg met de leden van de commissie.
 • De beheerder/redacteur is verantwoordelijk voor het beheer en correct functioneren van de de social media accounts van de vereniging.
 1. Fotograaf (ingevuld)