Vertrouwenspersoon

Bar-End is een grote vereniging met veel verschillende leden van jong tot oud. Al deze leden willen we een veilige sportomgeving bieden. Bar-End wil als vereniging een sociaal veilig sportklimaat waarborgen. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag i.c ongewenst omgangsvormen.
Grensoverschrijdend gedrag bestaat uit alle vormen van verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de vereniging.

Wat kan een clublid doen als hij/zij zich onveilig voelt tijdens het beoefenen van zijn sport? Die een vervelend gevoel krijgt bij die ene persoon die wel erg vaak een arm om hem of haar heen slaat of steeds nare opmerkingen maakt? Die kan terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.

Je kunt contact opnemen per mail.

Gerhard van Essen              vertrouwenspersoon-heren@bar-end.nl

Nathalie Bourgonje             vertrouwenspersoon-dames@bar-end.nl

 

 

5e Apeldoornse Marathon op 9 maart 2024 • Inschrijving = vol!! Bekijk alle infoKLIK HIER