Vertrouwenspersoon

Mountainbikeclub Bar End wil een club zijn waar iedereen zich veilig voelt en met plezier fietst. Het is dan ook belangrijk dat onaangename en ongewenste zaken zoals pesten, (seksuele) intimidaties of discriminatie binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. 

Hiervoor is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, als eerste aanspreekpunt. De rol van deze vertrouwenscontactpersoon is om jou gevoelens serieus te nemen, je inzicht te geven in de situatie en te adviseren hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. De vertrouwenspersoon gaat hier vertrouwelijk mee om en laat het te volgen traject altijd aan jou.
Met welke vragen/klachten kun je terecht? Pesten, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en direct of indirect ontoelaatbaar gedrag. Vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.
Niet van toepassing zijn de meningsverschillen met trainers en sportinhoudelijke vragen.
 
Informatie en persoonlijk/anoniem contact is ook mogelijk als je liever contact hebt met iemand van buiten de vereniging: 
Centrum Veilige Sport Nederland (NOC*NSF), centrumveiligesport@nocnsf.nl
Of de telefonische hulplijn  0900- 202 55 90 
Voor meer informatie zie de website www.centrumveiligesport.nl 
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport kunnen via de website www.sportershelpensporters.nl  in contact komen met lotgenoten voor een luisterend oor en vraagbaak te zijn.
 
Hoe kan ik de Vertrouwenspersoon bereiken ? 
Je kan de vertrouwenspersoon, Nathalie Bourgonje, bereiken via dit e-mailadres:
 
vertrouwenspersoon-dames@bar-end.nl
 
en Hubert van Boheemen via dit e-mailadres:

vertrouwenspersoon-heren@bar-end.nl