Wedstrijdrijden voor de jeugd

Als vereniging willen we graag onze passie en enthousiasme delen.
Bar-End heeft een groot aantal enthousiaste jeugdleden die op diverse vlakken van de mountainbike sport actief zijn. Zij zijn vooral in grote getalen te vinden in de Landelijke Jeugd Competitie (LJC) van de KNWU.

Bar-End Wedstrijdteam

Als stimulans voor de mountainbikesport in het algemeen en voor de goede naam en faam van Bar-End in het bijzonder, willen wij zoveel mogelijk van onze jeugdleden enthousiasmeren de wedstrijdsport te beoefenen. Om dit te bereiken heeft Bar-End al jaren een LJC-wedstrijdteam bestaande uit alle Bar-End jeugdleden die zich voor dit team aanmelden. Door middel van dit team wil Bar-End haar jeugdleden tot deelname aan de wedstrijdsport stimuleren. Onder andere door het verlenen van ondersteuning bij trainingen en tijdens de LJC wedstrijden, maar ook door het verlenen van materiaal-ondersteuning op het gebied van fietskleding en onderhoud van de mountainbike.

Met het Bar-End LJC-team hebben we in de loop der jaren een behoorlijke hoeveelheid kennis op gedaan. Deze jeugdige wedstrijdrijders worden getraind door een enthousiast en professioneel opgeleid team van trainers onder leiding van Hoofdtrainer en KNWU-Talentcoach Han ten Hove.

De trainingen worden georganiseerd aan de hand van het LTAD (Long Therm Athlete Development). Dit programma is er op gericht om sporters aan de hand van hun eigen ontwikkeling de juiste training aan te bieden met als doel zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en hun enthousiast te houden voor een leven lang sporten. De trainingen voor de jeugd zijn vooral gericht op techniek, balans en co├Ârdinatie. Dit is basis waarna later gewerkt kan worden aan kracht en snelheid. Hiermee krijg je een goede basis om deel te nemen aan wedstrijden.

(wedstrijdgericht) Trainen

Gedurende en in de voorbereiding op het wedstrijdseizoen worden er op dinsdag- en donderdagavond van 18:30 tot ongeveer 20:00 uur wedstrijdgerichte trainingen georganiseerd. Zowel de dinsdag- als ook de donderdagavond bestaat uit diverse trainingsvormen op de mountainbike. De trainingen worden, afhankelijk van het trainingsdoel, gegeven op het Bar-End Bikepark of in het bos.

Met het onlangs opgeleverde Bar-End Bikepark kunnen we nu ook gedurende de winterperiode volop buiten doortrainen. In de winterperiode wordt echter ook de basis gelegd voor het volgende seizoen en daarom worden er in deze periode ook andere trainingsvormen aangeboden. Zo bieden we in deze periode 1 avond in de week Strenght en Conditioning training aan. Dit doen we in samenwerking met Houwer en Ruijs fysiotherapie. Met deze zaaltraining train je alle spiergroepen om fysiek goed voorbereid te zijn op de belastingen van het wedstrijdseizoen.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op de Wielerbaan te fietsen of te veldrijden. Verder maakt Bar-End deel uit van de Veluwse Wintercompetitie. Deze regionale laagdrempelige wedstrijdreeks is ideaal om eens te kijken of je het leuk vind om een wedstrijd te rijden of om je conditie op peil te houden voor de uitdagingen in de zomer.

Aanmelden of nadere informatie gewenst?

Ben je geïnteresseerd om mtb wedstrijden te gaan rijden en misschien zelfs wel voor het eigen Bar-End LJC-team? Wil je ook graag wedstrijdgerichte trainingen bij Bar-End volgen of wil je eerst meer informatie hierover?

Neem dan contact op met onze ervaren wedstrijdrijder, Djago Ambrawo, via de mail te bereiken op jeugd@bar-end.nl