Sponsoring

Sponsor worden van Bar End

Bij de ambities die Bar End heeft hoort een duidelijk en actueel sponsorbeleidskader. Dit kader moet niet alleen de vereniging, maar ook onze sponsoren meer flexibiliteit geven om onze gezamenlijke ambitie te realiseren. Dit is goed voor de vereniging, goed voor de leden en goed
voor de sponsor en zijn klanten.

Sponsoring is essentieel om het voortbestaan van een vereniging te waarborgen. Sponsoren zorgen er voor dat we ons als vereniging kunnen ontwikkelen, beschikken over het juiste materiaal en onze leden een breed aanbod aan activiteiten kunnen bieden. Ook zorgt het er op een landelijk niveau voor dat we toertochten en wedstrijden kunnen aanbieden en zo de mountainbikesport en de regio goed neerzetten. Ook willen wij als Bar End heel graag onze kennis, ervaring en kunde van de Mountainbikesport aan onze partners ter beschikking stellen en daarmee onze sponsoren ondersteunen bij het bereiken van hun eigen ambities. In hoofdlijnen komt het er op neer dat we meer en verschillende vormen van sponsormogelijkheden willen aanbieden, die voor verschillende termijnen, doelgroepen en events aan te passen zijn.

Sponsormogelijkheden MBC Bar End

Middelen

Bar End kent een veelheid aan middelen die sponsoren kunnen benutten om onze leden, maar ook om uw doelgroep online of offline te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het Bar End shirt, de Facebook- en Instagrampagina of onze nieuwsbrief

Bar End Bikepark

Het Bar End Bikepark biedt speciale sponsormogelijkheden, zoals naast Reclameborden ook Sectie-sponsoring (bv Wallride, rockgarden, jumps, etc) maar ook Bedrijvenclinics voor klanten of medewerkers.

Evenementen

Bar End kent ieder jaar een vast aantal evenementen die zelf georganiseerd worden met behulp van vrijwilligers. Sponsoren hebben de mogelijkheid deze evenementen voor een jaar of maximaal voor een periode van 3 jaar te sponsoren. Evenementen kennen naast een de
mogelijkheid van hoofdsponsor van het evenement ook subsponsoren ter ondersteuning van het evenement. Bij deze evenementen krijgt u als sponsor ruime mogelijkheden om uw bedrijf te promoten en te presenteren.

Doelgroep

Sponsoren kunnen er ook voor kiezen een bepaalde doelgroep te sponsoren zoals Jeugd, Toerrijders of Wedstrijdrijders. Binnen die laatste categorie is het ook mogelijk een bepaalde leeftijdsgroep te ondersteunen (bv alleen Jeugd).

Interesse of aanmelden als sponsor

Indien u interesse heeft om Bar End te sponsoren, dan wel u wil hier graag verder over geïnformeerd worden? Wij gaan graag het gesprek met u aan. Stuurt u ons een mailbericht via
sponsoring@bar-end.nl en wij nemen contact met u op om een afspraak