ALV

ALV

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Algemene Leden Vergadering Bar-End

Sprengeloo Sprengenweg 81, Apeldoorn

Maandag 20 april 2020 is de ALV. Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen onze club? We zien we je graag! Sport, welzijn en verbinden doen we samen. Agenda: 1. Opening 1.1 Vaststellen agenda 1.2 Mededelingen 2. Notulen ALV d.d. 15 november 2019 3a. Jaarrekening 2018 3b. Verslag kascommissie en goedkeuring jaarrekening 4. Bestuurswisseling 5. Vrijwilligerstrofee 6. Ontwikkelingen Bar-End 7. Rondvraag 8. Sluiting - drankje aan de bar